Konkurs na stanowisko kierownika Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie