Zapytanie cenowe - prace budowlane

PZLA w Strzelinie zwraca się z zapytaniem cenowym do 30.000,00 Eu na roboty budowlane polegające na:

  •  Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 14,210 m2
  •  Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm – 1,299 m3
  •  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km – 1,299m3
  •  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi za każdy następny 1 km -9,094 m3
  •  Podkłady betonowe w budownictwie użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie -9 ,094 m3
  •  Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych( terakotowych) naklejanych– 46,900 m2
  •  Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych 34,680 m2

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie pok.39, lub e-mailem na adres pzla@pzla-strzelin.pl do dnia 10.08.2017r. do godz.1000. Oferty cenowe złożone w późniejszym terminie nie będą brane pod uwagę.

Wytworzył:
(2017-07-27)
Udostępnił:
Michalski Roman
(2017-07-27 09:36:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Michalski Roman
(2017-07-27 09:39:26)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki