Konkurs ofert na wykonywanie usług medycznych w zakresie badań laboratoryjnych