Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej